"KazNRTU Sandyk" жүйесі туралы
Ашық күйдегі құжаттар
саны
3254
Қолданушылар
саны
5071 (810)
Тексерілген құжаттар
саны
47409
Орташа
бірегейлік
81.33%
Ресурстардың жалпы
саны
7610
Пәндер бойынша оқу жоспарлары (Syllabus)